NARDUGAN
“GÜNESIN YENIDEN DOGUSU”
“REBIRTH OF THE SUN-NARDUGAN”
Karma Sergi – Mixed Exhibition
16-25 Aralik 2023 / 16-25 December 2023
Asya Alpay, Dilek Ayebe, Fatos Çelebi, ipek Chi, Meral Demirel, Mehmet Kanlı,
Gülden Karadere,Meltem Kurtoğlu, Nilgün Şenman Önal, Melek Uysal, Necati Üngün,
Ferda Tankuş, Emine Yildiz, Olcay Yücedağ
Açılış / Opening: December 16 Aralık
Saat 16.00-18.00