SERGİ / EXHIBITION

KARMA

Gülser Aktan, Zehra Başeğmez, 

Banu Biçen, Müge Caferoğlu, 

Ayfer Demircioğlu, Ece Ergüzel, 

Kadriye Tırpanman Güler, 

Arzu Karayel, M. Emin Kayserili, 

Memduha Satır Kayserili, 

Nurten Memiş, Evrim Sırmalı, 

Kamuran Sönmez, Dilek Tura, 

Berrin Buzcular Yılmaz

18 Mart March 

3 Nisan Avril 

2017